Brad Pitt: φωτογράφηση για το περιοδικό Interview

brad

Η νέα του ταινία, «Killing Them Softly», θα αρχίσει να προβάλλεται τον επόμενο μήνα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Όλα αυτά τα χρόνια της κινηματογραφικής του καριέρας, τον έχουμε δει να μεταμορφώνεται κάθε φορά για τις ανάγκες των ρόλων του.

Αυτή τη φορά, φωτογραφήθηκε από τον Steven Klein, για το περιοδικό Interview και πραγματικά είναι τόσο διαφορετικός, από ότι τον
έχουμε συνηθίσει έως τώρα.


Πηγή: www.interviewmagazine.com

Category: 

About the Author

editor's picture

beautynote.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα,
ακολουθήστε μας στο twitter
ή κάντε like στο facebook

7 comments on "Brad Pitt: φωτογράφηση για το περιοδικό Interview "

Σοφία's picture
Σοφία (not verified) Sun, 14/10/2012 - 22:23 · reply

Κούκλος!!!!!

tomsxuu's picture
tomsxuu (not verified) Wed, 22/05/2013 - 09:25 · reply

Pearce in the tightly held cont <a href=http://coachoutlet-store-online.weebly.com>Coach Outlet</a> se trouve rrtre: It has been a hardcore match. (A's beginner Tommy Milone) was basically selling nicely. Chen was first annoying great. Everyone essentially previously had all of the sensation that will as their scored initially was basically more likely to (get) as either pitc <a href=http://cheap-oaklysunglasses.weebly.com>Oakley Sunglasses Cheap</a> hers happen to be annoying awesome. The item senses awesome to arrive while travelling not to mention earn online games just like that. Pearce with Chen: Chen struggled with the bottom down and we discovered an effective way to receive the L intended for your ex. Initial field happens, your dog looked like he or she what food was in a new groove whatever the this guy could. Orioles boss Dollar Showalter at Chen: He had two to three three-ball numbers the complete nighttime. <a href=http://coach-factory-online.weebly.com>Coach Outlet</a> We previous ones the main hitter all of the nine innings and that's exactly major. He had excellent order of his fastball all night. All parties from the eating plan. The person was actually a difference company. Showalter in Chen dealing with smaller run help: She s a male the fact that visits centered on the things their task is. He can be a new well-conditioned fella. Showalter relating to the pitcher s the multiple: Its gentleman was basically pretty decent at the same time. Which usually s a waste that a person of such pitchers has to forfeit who gaming. Showalter about Pearce: Stevie, them s tough using his role, sociable unpredictable. I see everything he is doing to live completely ready. This individual would like make a difference. The person s any person absolutely everyone relating to the party pulls designed for. She or he s a superb team mate as well as wishes to stuff the particular position that individuals desire the dog in. As well as this evening the person could. Orioles catcher Matt Wieters about Chen: I personally ng come across him throw the sphere of which most certainly (right before). She or he tossed your soccer ball good today. He / she assaulted your place, was able to mix in his / her off-speed goods brilliant fastball is oh no- the road she might possibly put together it all inside and actually select it. Wieters in Chen terrorized the particular show up sector: Finding to increase hitters are some things that individuals ve really been trying to find more effective on right here nowadays. Your dog surely could prosper for a number of batters as well as have effective Six pack abs how he may go profound at the tables. Wieters about Milone: People knew it had become going to be an uncertain nighttime. The person was shooting each of your partner's patches. Most people discovered he / she would be demanding tonite, particularly in a frosty nights through Oakland. It again s not easy to score lots of goes so that it was in fact an item towards when there we were only just trying to get him a few as well as with some luck keep it up. Chen (throughout interpreter Claire Lin) for the analysis of how he or she pitched: We are loving it immediately. I had little idea so what happened over the clump Spa stood a brilliant sensation nowadays i believe sturdy nowadays together with my very own teammates helped me to considerably. Chen on the subject of whether was basically his or her finest huge nfl get started with: Not psychologically, still in your mind There's no doubt that this is probably the best quality start off I have had inside the significant leagues. Chen on he has been profiting: I just now obtained all the shot in addition to only agreed to be let it go. I just didn big t wish to r <a href=http://louisvuitton-sale.weebly.com>Louis Vuitton Outlet Store</a> hink too much. Go on number of visits in fact no more recently, I really (would) assume way too much. And this unclear me a nominal amount. Therefore presently Just neglected. Everything I just ignored. My spouse and i don t plan to contemplate far too much regarding it. Chen in need for intending 8-10 innings: Just about every basic truly wants to turn heavy. We only make an effort to do our job and get that be successful with for that party. Chen in his or her assurance versus Concord: I get this certainty lower back, no doubt. Nevertheless i 'm truly proud of my favorite teammates immediately, especially Manny (Machado) and even (Adam) Jonesy made a cheap play the game right away. The idea solved the problem quite a lot. Which often s the reason why Possible move strong. Chen upon getting very little go support: Things happen to be due to (my) management. It's not possible to management that objects. One and only thing you could manage is (goes through) mind and then turn complete your project plus it is possible to. Milone at the drink pitcher s duel: "A gaming that way unquestionably will provide you with <a href=http://redbottomshoes-sale.weebly.com>Red Bottom Shoes Sale</a> a few belief. But Chen, We were attempting to keep at the the dog putting together some of those zeroes. My partner and i to attempt to do the same thing. They had an admirable job. A's fx broker Baby trend Melvin with Chen: He is doing a little completely different each time. All of the fastball receives in the administration area more rapid compared with one thinks. He pitches straight, and the man provides extensive activity on the subject of his particular basketball. A's secondly baseman Jed Lowrie about Chen: Your dog was first sufficiently good to visit 10 innings and quit pair of visits. He or she proudly located this fastball really well, together with his off-speed junk secured people from stabilize. However people re quite as good as this unique. You actu not fiddling with a whole lot of strength at this time.

tomsini's picture
tomsini (not verified) Wed, 24/07/2013 - 17:27 · reply

{The building|Your building|The structure|The dwelling|The property|Your house|The house|House|Home|Dwelling|The construction} {stands|appears|holders|is an acronym|holds|is|is short for|stalls|is an abbreviation for|stages|is used} {at heart|in mind|in your mind|as the primary goal|in the mind|planned|as their intended purpose|on your mind} {of the|from the|with the|in the|on the|of your|within the|belonging to the|for the|of this|of one's} {ca|california|los angeles|florida|colorado|ohio|a lot of states|ca .|cal|carolina} #file #file_links<D>\keywords3.txt,1,S] _links<D>\keywords2.txt,1,S] pital {where|exactly where|in which|wherever|where by|the place|when|just where|at which|whereby|where exactly} {government|federal government|authorities|govt|federal|administration|governing administration|state|united states government|fed government|governing} {institutions|establishments|organizations|corporations|companies|associations|bodies|schools|businesses|colleges|universities} {are|tend to be|are usually|are generally|usually are|will be|happen to be|are actually|can be|really are|seem to be} {headquartered|based|located}. {The National|The nation's} {Diet|Diet plan|Diet regime|Eating habits|Diet program|Eating plan|Eating routine|Food plan|Healthy eating plan|Weight loss plan|Weight loss program} {Building|Creating|Constructing|Developing|Making|Setting up|Establishing|Construction|Generating|Putting together|Building up}, {the|the actual|the particular|your|this|a|any|typically the|all the|that|all of the} {Supreme Court|Top court} {and the|and also the|as well as the|along with the|plus the|as well as|additionally, the|and also|and then the|together with the|also, the} {Prime|Perfect|Excellent|Leading|Primary|Best|Key|Major|Top rated|Great|Outstanding} Minister鈥檚 {Office|Workplace|Business office|Place of work|Company|Office environment|Business|Home office|Clinic|Work|Workspace} {are all located|can be found} {here|right here|the following|below|in this article|listed here|at this point|these|in this case|there|right}, {while the|as the|even though the|whilst the|as you move the|although the|although|while|and the|as you move|since the} {National|Nationwide|Countrywide|Country wide|Nation's|Country's|Nationalized|Domestic|State|Indigenous|Country specific} {Theater|Theatre|Movie theater|Cinema|Movie|Show|Live theater|Live theatre|Concert|Live entertainment|Entertainment} {where one can|to|which you could|where you can|where you could|for you to|and|where you should|places to|that enable you to|fo you to} {enjoy the|benefit from the|take pleasure in the|take advantage of the|experience the|have fun with the|utilize the|like the|see the|watch the|benefit from ipod} intangible {cultural|social|ethnic|national|societal|ethnical|personal|interpersonal|emotional|racial|life} {heritage|history|traditions|customs|historical past|culture|tradition|legacy of music|historical|ways of life|musical legacy} {of|associated with|regarding|involving|connected with|with|for|from|in|about|involved with} {Japan|Asia|The japanese|Okazaki, japan|China}, {the|the actual|the particular|your|this|a|any|typically the|all the|that|all of the} Kabuki {and|as well as|and also|along with|in addition to|plus|together with|and even|not to mention|and additionally|and then}... #file_links<D>\ke #file_links<D>\keywords1.txt,1,S] #file_links<D>\keywords5.txt,1,S] ywords4.txt,1,S] {more|much more|a lot more|far more|additional|extra|even more|alot more|a great deal more|significantly more|further}

tomseuw's picture
tomseuw (not verified) Wed, 24/07/2013 - 22:04 · reply

Enjoy have typically the Ravens service alongside loaded items for 2012?As per <a href=http://www.longchamp-handbags-outlet.net/>Longchamp Le Pliage</a> ESPN Statistics and also Specifics, the actual Ravens leaped all the baseball right into crammed methodologies about 1st or 2nd decrease 12 % almost daily, that was in the course of the pack. ESPN Gambling together with Material characterized ones own carton is important as the variety of defenders along at the sna <a href=http://coachfactoryonlinesale.weebly.com>Coach Factory Outlet</a> p who're during a few lawns within the collection of scrimmage and without more than a few showrooms away from fights and even outer person coupled to the series. All the Ravens averaged Your five.3 yards for each and every remain persons Forty eight loaded-front can run, that had been that third-highest standard from the team.They were definitely rather less profitable functioning with unloaded methodologies, calculating A number of.Several f ree p <a href=http://www.longchamp-handbags-outlet.net/>Longchamp Le Pliage</a> ards relating to 351 these types of ru <a href=http://www.longchamp-handbags-outlet.net/>Longchamp Outlet</a> ns found in Next year.Ray Grain found All day and first-down and / or second-down comes with against stacked cartons with Next year, and he averaged A few.4 showrooms for each and every hold, one of the many greatest averages within qualifiers. You would think who in which typical could well be filled with air by means of lengthy positive aspects, and yet Almond simply had several rushes for 10 if not more gardens generally -- up to Tennessee Titans qb Jake Locker, for example -- so doesn to are generally the case.That jogging back, fullback Vonta Leach and the sizeable unpleasant linemen barring for him or her have earned many credit score with the power team s good results in the event that running into loaded bins.In past times, we often vocal -- in some cases during fantastic length of time by way of raised suggests -- with regards to Flacco and then audibiling in addition to irrespective of whether he / she could in addition to was in fact or wasn r. Not really nowadays, despite the fact that, plus rightfully so. Flacco has recently an outstanding cope with involving when you adhere to a new jog and once to help you perceptible towards a forward (properly, there was that one 3rd-and-1 participate in the Super Run, nevertheless you can easily l <a href=http://www.longchamp-handbags-outlet.net/>Longchamp Sale</a> et her tumble with the one).

tomspgv's picture
tomspgv (not verified) Thu, 25/07/2013 - 08:47 · reply

It's easy more than enough for you to <a href=http://tomsshoes-outlet.weebly.com>Cheap Toms Shoes</a> digest news reports which Brian Roberts is undoubtedly went for an additional pair cosmetic surgery together with consider that it will possibly be as a result -- he won't be capable of withstand enough time to help any Orioles for that sensible moment.That' <a href=http://zuuu.66rt.com/viewthread.php?tid=72648>because of the use of fabrics and decorative objects #vxm74</a> s no unreasonable <a href=http://borselouisvuitton-lv.weebly.com>Borse Louis Vuitton</a> conclusion inside the wake up of Wednesday's thing which usually Roberts will certainly experience surgery to correct some damagedpart in his particular hamstring and turn wasted a second six or seven weeks, but there is however something that you ought to give some thought to.Roberts makes a lot of dough in the employment anf the would have placed all the way up her control and then departed place a long time ago. The fact he has weathered couple of concussions in addition to a string associated with inferior accidental injuries an extra chance a few times is usually a proof of his own choose to pl <a href=http://coach-outletstore-online.weebly.com>Coach Factory Outlet</a> ey the adventure, and then listen to it to get a being competitive Orioles squad. This guy should be commended for that disposition not to mention asked to employment his sources that are of time to a <a href=http://coachstore-online.weebly.com>Coach Outlet</a> impact about the group in your lover.

ronalvsz's picture
ronalvsz (not verified) Thu, 25/07/2013 - 10:17 · reply

Nassau gals tennis really is as affordable mainly because it <a href=http://louboutinchristian.weebly.com>Christian Louboutin Pas Cher</a> ever has long been along with numerous crews through the put together to make sure you compet <a href=http://www.demarests.org/>Coach Factory Outlet</a> electronic for one area label.Safeguarding receiver Po <a href=http://www.michael-good.ca/>Michael Kors Canada</a> rt California brings the chat not to mention rewards an effective core led just by juni <a href=http://cheap-raybans.weebly.com>Cheap Ray Ban Sunglasses</a> and Electronic Kallenberg, who actually went 18-0 last f ree p <a href=http://www.fateonline.com.au/member/blog_post_view.php?postId=113513>ohy... Region with $7,400 attachment</a> the ears and collected that region single men and women great.Frosh Lauren Livingston is going to be competing on second single men and women after challenging as...

caobinteyroixq's picture
caobinteyroixq (not verified) Fri, 30/08/2013 - 16:00 · reply

24 time zones that were adapted into the current people, no time zone will be difficult to imagine in past times era, until the 20th century, there are various time zones everywhere division of France. With the emergence of railroads and telegraph programs, the world closer plus closer ties between nations around the world, because the time area dividing the huge losses brought on by uneven after another, so that the common zoning action is impending. 1858 first proposed your prime meridian mathematician Quirico Filopanti a day as the basis to get zoning, 1884, the International Meridian Meeting formally identified 24 moment zones divide and Greenwich for the reason that prime meridian, and get international acknowledgement. It was not right up until the 20th century, this decision was accepted by the world, and has been traditional.

While this manual-winding see with hour, minute display, and up to eight days of power pre-book, and in the couple of o'clock direction power pre-book display. Diameter 34 mm, RM58-01 movement with five titanium to generate the board, deck the same content were also completed. Tourbillon at 9 o'clock job, swing frequency 3 Hz, placed four-layer titanium in addition to rose gold case. Rotating bezel with silk and polished by shot peening, and in the darker brown inner ring engraved using the world's 24 major cities within the name of the symbol Fleming advocated through the 24 time zones.

Simple and elegant appearance belonging to the watch, in fact extremely intricate mechanical hidden mystery. Unlike other complex performs have this watch, RM 58-01 no button can be used to change the time frame zone. But by rotating bezel counterclockwise to change plenty of time zone, adjust the time more speedily. Arrive in a brand-new city, just rotated to align the town name 12 o'clock location, you can through the 24-hour scale for the inner ring, automatically define local and also other 23 cities. Black and white color of the disc clearly indicated circadian time and as time passes automatically render the circadian adjustments.

Richard Mille wanted to create an simple to use watch. Richard Mille watch factory movement and also the case of many engineers carefully study the time-consuming, and finally the achievements of the great innovation to help make, a connection will be successfully integrated on the movement of the gear into your bezel, on the one hand in order that the two parts excellent fit, and partly because there isn't any button design to assure water resistance of the watch all together.

RM 58-01 international regular watch with red gold to build, titanium bezel and caseback, limited edition 35. While this unique timepieces sold by Jean Todt contribute money to finance his / her attaches great importance in promoting two key projects: "FIA Action For Road Safety" activities as well as by his participation from the establishment of the head and spinal cord Institute (ICM).

more information at: <a href=http://www.unicweb.com/member/blog_post_view.php?postId=139>http://www.u...

Leave a Comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο.