τύλοι

podologia
 
December 3 2011, 0 Comments

Η κα Στέλλα Βαρελά από το Κέντρο Ποδιού μας μας εξηγεί:
Οι κάλοι και οι σκληρύνσεις είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων:

podologia

Κάλοι ή τύλοι (calluses)

December 3 2011, 0 Comments

Η κα Στέλλα Βαρελά από το Κέντρο Ποδιού μας μας εξηγεί:
Οι κάλοι και οι σκληρύνσεις είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων:

podologia
Κάλοι ή τύλοι (calluses)
Sat, 03/12/2011 - 18:13, - 0 Comments

Η κα Στέλλα Βαρελά από το Κέντρο Ποδιού μας μας εξηγεί: