ψυχική ανθεκτικότητα

ressilence-1
 
April 28 2020, 0 Comments

Γράφει η Χριστίνα Γαλανοπούλου
Κοινωνική Λειτουργός-Ομαδική Θεραπεύτρια

ressilence-1

Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αυτοφροντίδα: Τι είναι και πως να τις ενισχύσετε;

April 28 2020, 0 Comments

Γράφει η Χριστίνα Γαλανοπούλου
Κοινωνική Λειτουργός-Ομαδική Θεραπεύτρια

ressilence-1
Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αυτοφροντίδα: Τι είναι και πως να τις ενισχύσετε;
Tue, 28/04/2020 - 11:51, - 0 Comments

Γράφει η Χριστίνα Γαλανοπούλου
Κοινωνική Λειτουργός-Ομαδική Θεραπεύτρια